Konkursy na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022

Foto: Zasoby organizatora,

W imieniu Narodowego Instytutu Wolności informujemy o organizowanych przez Instytut, konkursach na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022.

Narodowy Instytut Wolności poprzez swoje działania chce podziękować wolontariuszom – czyli tym, którzy poświęcają swój czas i bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, a także docenić koordynatorów wolontariatu – osób, które organizują prace wolontariuszy, dbają o sprawny jej przebieg i kierowanie wsparcia do najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są też na stronie internetowej NIW: https://niw.gov.pl/