Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi

Foto: Zasoby Organizatora,

Starosta Puławski Danuta Smaga oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach zapraszają na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi – Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937.

Tego dnia biogram Mieczysława Lutmana przybliży Zbigniew Kiełb z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, działu Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Lutman Mieczysław (10 VIII 1890, Lwów - zm. między 20 a 22 kwietnia 1940, Katyń) – starosta powiatowy w Węgrowie, Puławach i Białej Podlaskiej, urzędnik, dr praw. Syn Józefa i Katarzyny z domu Szpila. Ukończył Wydział Prawa i Umiejętności Politycznych na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1 I 1915 do 30 IV 1917 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolejowej we Lwowie. Od 1 V do 30 VIII 1918 służył w armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta. Od 1 VII 1919 do 1 VII 1920 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolei we Lwowie. Od 12 XI 1920 prowizoryczny urzędnik, a od 3 V III 1922 do 13 V II1926 urzędnik i zastępca starosty w starostwie powiatowym w Chełmie. Od 14 VII 1926 urzędnik I kat. i kierownik starostwa, od 31 V 1928 prowizoryczny starosta, a od 15 VI 1929 do 15 IV 1932 starosta powiatowy w Węgrowie (wg karty przebiegu służby do 3 VI 1932). Od 16 IV 1932 do października 1937 starosta powiatowy w Puławach (wg karty przebiegu służby od 4 VI 1932). Od października 1937 do września 1939 starosta powiatowy w Białej Podlaskiej (objął urzędowanie 28 X 1937). Po wkroczeniu wojsk sowieckich aresztowany i osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Żonaty z Seweryną z domu Csató (Michalewską) (ślub: 1921).

Opis biograficzny Mieczysława Lutmana pochodzi ze Słownika biograficznego starostów Drugiej Rzeczypospolitej - tom 2, autorstwa Janusza Mierzwy, Wydawnictwo LTW.

Treść artykułu pochodzi ze strony Starostwa Powiatowego w Puławach.