Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

0x0(2).jpg
0x0(2).jpg

Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury w mieście Puławy. Nagrody wręczane są corocznie na uroczystej inauguracji roku kulturalnego.
TREŚĆ UCHWAŁY