Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 672/1 i działka nr 2693/7)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach – obręb Włostowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/9/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 stycznia 2023 r. dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 672/1 o pow. 0,0046 ha i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/10/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 stycznia 2023 r. dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 2693/7 o pow. 0,0012 ha i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.

Załączniki do artykułu