Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (część działki nr 634/28 i działka nr 128)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/21/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 24 m2, stanowiącego części działki nr 634/28 o pow. 0,0468 ha, położonej w Puławach przy ul. Wojska Polskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/22/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 128 o pow. 0,0038 ha, położonej w Puławach przy ul. Głowackiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/21/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. PDF, 281.98 KB

    Zarządzenie Nr A/21/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony

  • Zarządzenie Nr A/22/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. PDF, 283.82 KB

    Zarządzenie Nr A/22/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Włostowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony