Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 672/3)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Włostowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/16/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 lutego 2023 r. dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 672/3 o pow. 0,0041 ha i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 3 lutego 2023 r. do dnia 23 lutego 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Załączniki do artykułu