Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (część działki nr 502/33)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/27/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 lutego 2023 r. dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 17 m2, stanowiącego części działki nr 502/33 o pow. 0,0650 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/27/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 lutego 2023 r. PDF, 283.77 KB

    Zarządzenie Nr A/27/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony