Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 634/29

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 634/29 o pow. 0,8073 ha, położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach, której fragment przeznaczony został do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/221/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 21 grudnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/221/2022.pdf PDF, 282.63 KB

    Zarządzenie Nr A/221/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony