Lista kandydatów do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

lista-kandydatow-do-prdpp-v-kadencji-_1.jpg
lista-kandydatow-do-prdpp-v-kadencji-_1.jpg

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poniżej zamieszczamy listę kandydatów do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023 zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Puławy.

Lista kandydatów do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023

1. Bochenkiewicz Katarzyna – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS

2. Czeżyk Ignacy – Fundacja „DUKAT”

3. Gembal Przemysław – Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne

4. Jeżak Justyna – Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO”

5. Księżniak Edward – Fundacja „Obok Nas”

6. Kuba Wojciech – Towarzystwo Przyjaciół Puław

7. Kurowski Marcin – Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna

8. Kwapiński Artur – Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”

9. Marzec Anna – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie

10. Salwowska-Duk Kamila – Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”

11. Stępień Jerzy – „DUKAT” Spn.s.

12. Szczypa Renata – Stowarzyszenie „Rodzina”

13. Witkowski Artur – Klub Sportowy „Azoty-Puławy”

24 lutego 2021 roku w godz. 16.00-17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte spotkanie organizacji pozarządowych, podczas którego dokonany zostanie wybór sześciu osób reprezentujących organizacje pozarządowe w PRDPP.

Każda z organizacji pozarządowej działająca na terenie miasta Puławy ma prawo poprzeć dwóch kandydatów.

Osoby repezentujące organizacje pozarządowe, uczestniczące w spotkaniu muszą dysponować upoważnieniem wydanym przez te organizacje.