Uchwała Nr XXIV/228/20 Rady Miasta Puławy z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2021

Załączniki do artykułu