Uchwała Nr XXXVI/353/21 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2022

Załączniki do artykułu