Remont sali gimnastycznej SP Nr 2: Przetarg

Szkoła podstawowa Nr 2.jpg
Szkoła podstawowa Nr 2.jpg

Trwa przetarg na „Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 w Puławach”

Oferty można składać do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00

Ogólny zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.: rozbiórkę starej i wykonanie nowej podłogi sportowej o nawierzchni parkiet dębowy oraz malowanie linii boisk farbą o różnych kolorach (boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona), skucie starych i wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem, demontaż starych i montaż nowych listew ściennych ze styropianu, wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED przeznaczone do zastosowania w salach gimnastycznych, demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia sportowego: koszy do koszykówki, tablicy szkolnej, uchwytów stalowych do zawieszania worków treningowych, krat gimnastycznych drewnianych, uchwytów stalowych do siatkówki, drabinek gimnastycznych po ich oczyszczeniu i pomalowaniu bezbarwnym lakierem do drewna

W zakresie dotyczącym remontu zaplecza – szatni z sanitariatami: - skucie starej i wykonanie nowej podłogi, skucie starej i wykonanie nowej glazury, demontaż starych i montaż nowych drzwi wewnętrznych, demontaż istniejących kranów, umywalek, wc, brodzików, montaż opraw LED awaryjnych i ewakuacyjnych posiadających atest CNBOP, opraw oświetleniowych LED.

 

szczegóły postępowania: https://pulawy.ezamawiajacy.pl/pn/pulawy/demand/notice/public/25234/details