Trwa budowa targowiska przy ul. Dęblińskiej

Zdjęcie przedstawiające budowę targowiska
Zdjęcie przedstawiające budowę targowiska

Trwa budowa targowiska przy ulicy Dęblińskiej. Inwestycję realizuje firma MEDIA-BUD z Lublina

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie wiaty stanowiącej zadaszenie 123 szt. stanowisk handlowych oraz wykonanie budynku socjalno–biurowego. Powstaną ponadto m.in. przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, oświetlenie wiaty, wiata śmietnikowa i zieleńce.

Wartość przedmiotu umowy to 2 319 780,00 zł brutto. Budowa targowiska ma szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków przeznaczonych na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.