Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

zaproszenie na sesje rady miasta.jpg
zaproszenie na sesje rady miasta.jpg

15 lutego o godz. 16.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (zdalny tryb obradowania).