Transmisje sesji i komisji Rady Miasta w czerwcu

Transmisje sesji i komisji Rady Miasta
Foto: UM Puławy, Transmisje sesji i komisji Rady Miasta

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu odbędą się następujące posiedzenia:

- 15 czerwca godz. 17.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, bez transmisji na żywo

- 20 czerwca godz. 16.00 – Komisja Promocji Miasta, Kultury i Współpracy 

- 21 czerwca godz. 16.00 – Komisja Rewizyjna

- 21 czerwca godz. 17.00 – Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki

- 22 czerwca godz. 16.00 – Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego

- 27 czerwca godz. 16.00 – Komisja Oświaty i Wychowania 

- 28 czerwca godz. 16.00 – Komisja Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego

- 29 czerwca godz. 15.00 - sesja Rady Miasta Puławy na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Miasta Puławy za 2021 rok i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2021 r. oraz będą podejmowane uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania i absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy. 


Wszystkie Komisje i sesja będą się odbywać w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy i będą transmitowane na żywo.  

Transmisje obrad komisji i sesji nie są już transmitowane w serwisie YouTube. Obecnie wykorzystywanym systemem jest https://esesja.tv/

Transmisja