Mapy przedstawiające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy

mapa_pogladowa (1).jpg
mapa_pogladowa (1).jpg

Załączamy do pobrania mapy prezentujące granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy wyznaczone Uchwałą Rady Miasta Puławy LXIX/583/24 z dnia 29 lutego 2024 r.