Nagrody i stypendia w dziedzinie sportu: nabór wniosków.

Zdjęcie: zawodnicy taekwondo
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie: zawodnicy taekwondo

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu oraz o przyznanie „Sybilli Sportowej” – Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Nagrody w dziedzinie sportu

2 listopada upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i obowiązkowych załączników można znaleźć w tym miejscu. Do wniosku należy dołączyć protokoły potwierdzające zdobycie wskazanych we wniosku sukcesów. Wniosek oraz oświadczenie do celów podatkowych powinny być sporządzone na 1 kartce A4 każdy z zastosowaniem wydruku dwustronnego.

Stypendia w dziedzinie sportu

15 listopada upływa termin składania wniosków o przyznanie „Sybilli Sportowej” – Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i obowiązkowych załączników można znaleźć w tym miejscu. Prosimy o dołączenie do wniosków protokołów potwierdzające zdobycie wskazanych we wniosku sukcesów. Wniosek oraz oświadczenie do celów podatkowych powinny być sporządzone na 1 kartce A4 każdy z zastosowaniem wydruku dwustronnego.