Pomoc osobom uzależnionym

Żółty znak zapytania na błękitnym tle i biały napis "Masz problem z alkoholem? Chcesz przestać pić? Anonimowi alkoholicy czekają.
Żółty znak zapytania na błękitnym tle i biały napis "Masz problem z alkoholem? Chcesz przestać pić? Anonimowi alkoholicy czekają.

Poza punktami konsultacyjnymi oraz Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia osoby zmagające się z problemem uzależnienia mogą uzyskać wsparcie we wspólnotach AA (anonimowi alkoholicy).

Podajemy aktualne dane oraz miejsca spotkań poszczególnych grup na terenie Puław.

Załączniki do artykułu