Ważne telefony

Telefon zaufania - 800 306 833
- telefon prowadzi Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu

Telefon zaufania – 800 110 001
- telefon prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, piątek: 7.00-18.00

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
- telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu
www.116111.pl 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212
- telefon prowadzi Rzecznik Praw Dziecka
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu
800121212.pl

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002
- telefon prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Godziny pracy: poniedziałek-sobota: 8.00-22.00, niedziela i święta: 8.00-16.00
www.niebieskalinia.org 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania – 801 199 990
- telefon prowadzi Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Godziny pracy: codziennie w godz. 16.00-21.00
Koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr
www.kbpn.gov.pl 

Telefon zaufania HIV/AIDS – 801 888 448
- telefon prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9.00-21.00
www.aids.gov.pl 

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich – 801 889 880
- telefon prowadzi Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Godziny pracy: codziennie: 17.00-22.00
www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – 116 123
- telefon prowadzi Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 14.00-22.00
www.116123.edu.pl 

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich – 800 676 676
- telefon prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich
Godziny pracy: poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00
www.brpo.gov.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100
- telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 12.00-15.00
www.800100100.pl

Infolinia dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki „Pomarańczowa Linia” - 801 140 068
- telefon prowadzi Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Prom”
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 14.00-20.00
www.pomaranczowalinia.pl 

Telefon zaufania w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka – 116 000
- telefon prowadzi Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu
www.zaginieni.pl 

Infolinia Stowarzyszenia KARAN – 800 120 289
- telefon prowadzi Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00
www.karan.pl 

Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” – 22 823 65 31
- telefon prowadzi Stowarzyszenie „Monar”
Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-21.00
www.monar.org 

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 120 226
- telefon prowadzi Policja
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9.30-15.30

Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy – 600 070 717
- telefon prowadzi Fundacja Centrum Praw Kobiet
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu

Anonimowa policyjna linia specjalna – 800 120 148
- telefon prowadzi Policja
Godziny pracy: całodobowo, siedem dni w tygodniu