Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 roku do godz. 10.00.

Załączniki do artykułu