Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

Zarządzeniem nr A/40/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 marca 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku.

Załączniki do artykułu