Zapytane ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Puławy oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2027 r.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji załączniki do niniejszego artykułu.

Załączniki do artykułu