Lista - Dotacje środowiskowe

 • Przyłącza dotacja

  Dotacje do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej

  Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej

 • deszczówka.jpg

  Zbieranie deszczówki - nabór wniosków

  Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy polegających na wykonaniu systemów do zbierania i wykorzystywania wody opadowej i roztopowej w miejscu jej powstania.

 • wymiana ogrzewania.jpg

  Nabór wniosków - likwidacja pieca węglowego

  Od 1 marca 2023 roku do 30 września 2023 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

 • ogródki działkowe.jpg

  Ogródki Działkowe

  Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych w terminie od 17 czerwca do 5 lipca 2019 roku.