Rządowy Fundusz Polski Ład - lista projektów

 • Flaga i godło narodowe

  Budowa infrastruktury drogowej w Puławach

  W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 7 691 833,88 zł. co stanowi 5 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 8 096 667,24 zł.

 • Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach

  W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 11 264 066,81 zł co stanowi 89,99 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 12 517 020,56 zł.

 • Rządowy Fundusz Polski Ład

  Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

  W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 20 595 735,00 zł co stanowi 90 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 22 884 150,00 zł

 • Polski Ład

  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

  W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 4 380 617,15 zł co stanowi 95 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 4 611 175,95 zł

Dostępne: 0 wyników ze wszystkich kategorii.
Brak wyników.