Lista konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  7 grudnia 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  1 grudnia 2023 roku o godz. 15.10 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  13 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  2 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026

 • Logo witryny

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 dla miasta Puławy

 • Logo witryny

  Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

  20 marca 2023 roku o godz. 14.30 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 dla miasta Puławy.